Een korte introductie...

Een stukje geschiedenis

Wij zijn begonnen in 1993. Al die jaren proberen wij fietsplezier te verzorgen. Fietsen zijn voor ons meer een liefhebberij dan een product.

Bert heeft vroeger zelf aan fietscross gedaan, tot aan de Europese Kampioenschappen toe. Veel trainen op de fiets, waaronder de racefiets. Daarna ook op de mountainbike (dit kwam sterk opzetten). Op een gegeven moment gestopt met de fietscross sport maar niet met de mountainbike en racefiets. Niet meer meegedaan met wedstrijden maar wel veel gefietst.

Lees hier het complete verhaal »

Sponsoring:

Wij zijn hoofdsponsonsor van “De Pedaalridders” uit Meppel.

Daarnaast zijn wij mede sponsor van een aantal sportieve instellingen zoals: De Wielervrienden Meppel, MTB club Havelte en Bertus Folkertsma Racing Team.

Wieler Vrienden Meppel
DSC_0887

Wieler Vrienden Meppel is een groep wielrenners die wekelijks een route fietsen.
Op dit moment is er nog geen site van deze club, maar wel een facebook pagina
Klik hier voor hun facebookpagina (en natuurlijk even “liken”).

De Pedaalridders

DSCF0185[1]
Daarnaast zijn wij clubsponsor van “De Pedaalridders” uit Meppel. Een fietsvereniging met als doelstelling: het bevorderen van het recreatief fietsen door het organiseren van toertochten, sterritten e veldfietstochten.

Wij zijn hoofdsponsor van deze vereniging.

Voor meer informatie over deze vereniging kunt u kijken op hun website: www.de-pedaalridders.nl

Mountain Bike Club Havelte

nieuwe_kleding_voor_de_mtb_havelte_1[1]
Wij zijn sinds maart 2007 club sponsor van de mountainbike club uit Havelte.

De Mountainbikevereniging Havelte e.o. is op 6 februari 1998 opgericht door een groep enthousiaste bikers. De gedachte hierbij was dat men een goede gesprekspartner zou willen zijn voor landeigenaren met wie men graag wilde onderhandelen over de aanleg van een vaste mountainbike route in de omgeving van Havelte. Tevens waren er allerlei ideeën om o.a. de jeugd te gaan stimuleren en één keer in het jaar een MTB-wedstrijd te organiseren.

Toen had niemand kunnen vermoeden dat de vereniging vandaag ca. 500 leden telt, waaronder vele jeugdleden. Uniek is het feit dat de vereniging inmiddels een permanente MTB-route beheert van ruim 14 kilometer, waarop de leden vrij mogen fietsen

Meer info kunt u vinden op: www.mtbhavelte.nl

Wielerfit

Wil jij een betere wielrenner worden?
Bastiaan Gruppen kan een compleet trainingsschema afstellen voor jou!
Wij waren mede sponsor van Bastiaan op weg naar zijn prestatie tijdens de paralympische spelen in Londen.
Nu is Bastiaan begonnen om trainigsschema’s op te stellen aan de hand van zijn jarenlange ervaringen.
Over Bastiaan:
Ik ben jarenlang profrenner geweest. Mijn hoogtepunt was de 5e plek op de tijdrit tijdens de Paralympische Spelen in Londen. Het was geweldig om hieraan mee te doen en te kunnen strijden om de medailles. Een moment dat ik nooit zal vergeten.
In mijn profjaren ben ik onder andere begeleid door topcoaches Adriaan Helmantel (nu schema-schrijver voor de Sunweb-ploeg van o.a. Tom Dumoulin) en Terry Peters (krachttrainer bij Vitesse). Daarnaast had ik een voedingscoach waarvan ik een volledig eetschema kreeg zodat mijn lijf optimaal kon presteren.
Ik heb ervaren wat een goed trainingsschema en eetpatroon voor je resultaten betekent. Dankzij de juiste begeleiding ging ik van 35 naar 48,6 km/h. Deze kennis uit mijn proftijd wil ik nu graag met je delen, zodat jij ook met sprongen vooruit gaat.

wilt u meer info klik dan op deze link: www.wielerfit.nl


PRIVACY STATEMENT BERT’S BIKE SHOP

Dit privacy statement is van toepassing op de diensten van Bert’s Bike Shop en geeft aan hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze klanten. Onze contactgegevens treft u onder aan dit document aan.
Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.
Wanneer u gebruikt maakt van onze diensten, zoals bijvoorbeeld bij de aankoop van een fiets, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Ook tijdens de uitvoering van onze diensten kunnen wij u om persoonsgegevens vragen. Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk om onze diensten aan u te kunnen leveren en voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst.
Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te informeren over (commerciële) aanbiedingen met betrekking tot onze diensten, zoals bijvoorbeeld aanbiedingen van fietsen, accessoires, financieringen of verzekeringen. In verband daarmee kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Uw persoonsgegevens kunnen ook aan derden worden verstrekt indien dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld de registratie van uw fiets of facturatie. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor automatische besluitvorming en worden niet versterkt buiten de EU of aan internationale organisaties.
Als u geen persoonsgegevens aan ons wilt verstrekken, kunt u geen gebruik maken van onze diensten.
Uw persoonsgegevens bewaren wij zolang dat nodig is voor de uitvoering van onze diensten, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van onderhoud aan uw fiets, of de met u gesloten overeenkomst. Zodra de dienstverlening of de overeenkomst eindigt, zullen wij uw persoonsgegevens nog maximaal 12 maanden bewaren in verband met de afwikkeling van onze diensten of de met u gesloten overeenkomst.
U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens en kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens intrekken. Hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek bij ons indienen via onderstaande contactgegevens.
Als u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, dan kunt u een melding of klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
Verder hebt u het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens naar bijvoorbeeld een andere dealer. Dat betekent dat wij uw persoonsgegevens aan u ter beschikking stellen in een gebruikelijk formaat. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek bij ons indienen via onderstaande contactgegevens.
Vanzelfsprekend nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.
Dit privacy statement is van toepassing op de met u gesloten overeenkomst en op de diensten die wij aan u leveren. Wijzigingen in onze dienstverlening of wet- en regelgeving kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy statement. Wijzigingen zullen via onze website kenbaar worden gemaakt. Wij adviseren u dan ook onze website regelmatig te raadplegen.